Czym zajmuje się logistyka?

Pojęcie logistyki jest często spotykane w rozmaitych mediach, jednak nie każdy dokładnie wie co się za tym terminem kryje. Z reguły wszyscy wiedzą,że wiąże się to w jakiś sposób z transportem towarów. I poniekąd jest to prawda, choć nie do końca. Jak wiele innych rozwiązań spotykanych w codziennym życiu logistyka ma źródła wojskowe (dostawy zaopatrzenia dla armii). Logistyka to w zasadzie zarządzanie łańcuchem dostaw, tak aby jak najwydajniej i w jak najkrótszym czasie przemieszczać pewne ładunki po względnie dużym terytorium z uwzględnieniem punktów przeładunkowych.

W znaczeniu cywilnym logistyka zajmuje się takim zarządzaniem przemieszczania surowców od źródeł wydobycia do fabryk i produktów z fabryk przez sieci dystrybucji (hurtownie, sklepy) do konsumenta by zminimalizować koszty tych operacji. Kluczowe znaczenie ma także koordynacja tych działań pomiędzy uczestnikami układu. Znanych jest wiele wariantów koordynacji działań stosowanych w logistyce, z których jednym z najbardziej znanych jest system „just in time” pochodzący z firmy Toyota, którego celem jest ograniczenie kosztów magazynowania półproduktów przez odpowiednie zgranie w czasie łańcucha dostaw.

W łańcuchach dostaw istotny jest wybór środka przewozu ładunków. Do najtańszych sposobów na przemieszczanie ładunków należą śródlądowy transport wodny oraz kolej. Najdroższa forma przewozu, choć wykorzystywana także z powodu swej szybkości,to transport lotniczy. Przy braku dostępu do powyższych wykorzystuje się najczęściej śródlądowy transport samochodowy.

Logistykę charakteryzuje zasada 7W, na którą składa się siedem kluczowych elementów:

 • właściwy produkt
 • właściwa ilość
 • właściwy stan
 • właściwe miejsce
 • właściwy czas
 • właściwy klient
 • właściwa cena
Działania logistyczne można zastosować w licznych obszarach zainteresowań, w ramach których wyróżnia się przykładowo:
 • logistykę zaopatrzenia
 • logistykę produkcji
 • logistykę dystrybucji
 • logistykę transportu
 • logistykę marketingową
 • logistykę odzysku (recykling)