Transport kolejowy

Kolej, choć należy do jednej z najstarszych wykorzystywanych obecnie przez człowieka form transportu (pierwszy pociąg wyjechał w swą liczącą 15 km trasę na linii Stockton-Darlington w Anglii w 1825 roku) także i współcześnie nie straciła na swoim znaczeniu. Moc pociągów pozwala na przetransportowanie na duże odległości tysięcy ton ładunku przy niewspółmiernie niskim koszcie przewozu w porównaniu z transportem samochodowym. Wykorzystuje się tę formę transportu w szczególności do przewożenia ładunków masowych (chemia, stal, rudy, węgiel) w dużych ilościach, a także produktów bardziej złożonych o dużej masie (np. samochody) oraz kontenerów.

Transport kolejowy uzależniony jest przede wszystkim od infrastruktury kolejowej tj. przede wszystkim szyn, po których poruszają się pociągi oraz zaplecza technicznego. Wykorzystywana w logistyce kolej ciężka dysponuje nierzadko własnymi trasami ruchu kolejowego, niezależnymi od tras cywilnych, po których porusza się transport pasażerski.

Cechami, jakimi charakteryzuje się transport kolejowy są masowość przewozów, niskie stawki przewozowe w relacji do możliwej do przetransportowania masy towaru, dostępność taboru wyspecjalizowanego do przewozu rozmaitych kategorii towarów (płynne, masowe itp.), niska uciążliwość dla środowiska naturalnego.

W Polsce zagęszczenie sieci kolejowej wynosi średnio 6,9 km toru na 100 km2 powierzchni. Najgęstsza sieć kolejowa występuje na południu i zachodzie kraju. Niestety w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat sieć torowa uległa zmniejszeniu, jednak stale modernizowane są pozostałe zasoby i planowane jest powstanie nowych linii.

sieć kolejowa w Polsce