Paleta - uniwersalna platforma transportowa

Ogólnoświatowy ruch bagaży wymaga na wytwórcach i spedytorach daleko posuniętą unifikację. Chcąc przewieźć towar z poszczególnego kraju do następnego, czy nawet pomiędzy kontynentami, narzucane jest zaadaptowanie się do ogólnie obranych norm jakie obowiązują w transporcie międzynarodowym. Ich celem jest poczynienie oszczędności podczas przewozu bagaży, co ma związek z konkurencją występującą pośród spedytorów. Rzecz oczywista przy założeniu, że każda firma transportowa proponuje porównywalny zakres usług zwycięża ta tańsza.

Oszczędności w przewozie i logistyce dotyczą nie tylko takiego rozmieszczenia centrów przeładunkowych aby przemieszczając towary pomiędzy nimi użyć minimalną ilość paliwa, ale dodatkowo kwoty ładunku jaką da się przetransportować podczas jednego przejazdu.

Aby odpowiednio spożytkować przestrzeń ładunkową układa się ładunek na specjalnych paletach z drewna, jakie są swego typu platformami, jakie sprawnie można przenosić. Paleta zbudowana jest tak, że łatwo da się ją wraz z ładunkiem przetransportować np. wózkiem widłowym. Wymiary tych palet są znormalizowane i tak przykładowo dla palet EPAL (standard w Unii Europejskiej) wynosi on 800x1200 mm. Takie ujednolicenie sprzyja dopasowaniu wszelkich elementów mających udział w mechanizmie logistycznym – zarówno zasoby transportowe jak również budynki. Palety można wykorzystywać wielokrotnie, a więc europalety używane mogą bez komplikacji zostać wykorzystane do przewiezienia kolejnego towaru. Wielokrotne wykorzystanie tych samych palet ma również zbawienny wpływ na środowisko naturalne (zmniejszenie wyrębu lasów).

Palety euro są zabezpieczane w celu zapobiegnięcia transportu drobnoustrojów, szkodników oraz chorób pomiędzy granicami państw w UE. Zwykle wykorzystuje się w tym celu procedurę polegającą na ogrzewaniu palet w wysokiej temperaturze, który to proces usuwa szkodliwe drobnoustroje. Tego rodzaju palety zwiemy fitosanitarnymi i są one oznakowanie symbolem IPPC.