Transport w łańcuchu chłodniczym

Kwestie logistyczne dotyczące dystrybucji przetworów spożywczych obejmują przede wszystkim transport artykułów spożywczych, które szybko się psują z zakładów produkcyjnych do odległych niejednokrotnie o setki kilometrów jednostek handlowych.

Dowóz tych artykułów musi być wykonywany w warunkach ściśle monitorowanych i jedynym środkiem zaradzenia temu problemowi jest używanie samochodów zaopatrzonych w autonomiczne akcesoria chłodnicze. Wyłącznie dzięki nim takie towary jak mrożonki, surowe mięso i ryby bądź wyroby mleczarskie mogą zajechać do konsumentów w optymalnych warunkach w trwałym łańcuchu chłodniczym.

Nie każdy pojazd może pełnić funkcję chłodni. Powierzchnia bagażowa mobilnej chłodni musi być na tyle mocna by nie uległa odkształceniom podczas użytkowania bowiem może to przyczyniać się do strat energii i zachwiać łańcuch chłodniczy. Przestrzeń spedycyjna musi być przyzwoicie izolowana aby podtrzymać niską temperaturę. Zamiast wprowadzać modernizacje do samochodu seryjnie produkowanego na własną rękę korzystniej jest nabyć pojazd fabrycznie dostosowany do przeznaczeń chłodniczych albo zlecić to sprofilowanej firmie.

Utrzymanie niskiej temperatury w przestrzeni spedycyjnej jest powołaniem samochodowego agregatu chłodniczego. Jednym z najbardziej znanych producentów samochodowych agregatów chłodniczych jest firma Carrier Transicold z USA. Produkuje ona agregaty chłodnicze do wozów dostawczych, ciężarówek jak również naczep. Agregat chłodniczy z reguły znajduje się na zewnątrz pojazdu nad kabiną szofera. Agregaty te muszą znamionować się efektywnością konieczną do utrzymania temperatury również przy pokrywach ładowni otwartych na czas załadunku oraz wyładunku.

Carrier produkuje m.in. takie agregaty dla dostawczaków jak serie Neos, Viento, Xarios, Pulsor, oraz Supra dla samochodów ciężarowych, a również Maxima i Vector dla naczep chłodniczych.