Prawne podstawy działalności firm transportowych

Spedycja samochodowa, natomiast przede wszystkim transport substancji uznawanych za niebezpieczne jest w zasadzie dość precyzyjnie uregulowana przez rozmaite akty prawne jakie obowiązują na terenie Polski. Stosowne regulacje nie umożliwiają na obsługę urządzeń mających styczność z tego rodzaju substancjami robotników, którzy nie posiadają kwalifikacji do ich obsługi (jak chociażby opróżnianie i napełnianie zbiorników transportowych), oraz których kompetencje i wiedza nie były zweryfikowane przez Transportowy Dozór Techniczny. Weryfikacja taka ma miejsce poprzez złożenie egzaminu w miejscowym wydziale Transportowego Dozoru Technicznego wedle postanowień Rozporządzenia Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 849 z późniejszymi zmianami).

Oprócz niniejszego w wypadku realizowania usług transportowych, które polegają na zarobkowym przewozie ludzi albo rzeczy prawo nakazuje zdać państwowy egzamin sprawdzający kompetencje profesjonalne przewoźnika, które poświadcza się właściwym certyfikatem.

Pracownicy firmy transportowej oddelegowani do realizacji zadań, których spełnianie uwarunkowane jest od zdania takich egzaminów państwowych muszą zostać przeszkoleni by z powodzeniem takie egzaminy potrafili zdać. Korzystnie dla firmy transportowej jest zatem wysłać tych pracowników na kurs doszkalający, którego celem jest omówienie tematyki jaka może się znaleźć na tych testach. Pracownicy przygotowani przez doświadczonego trenera z większym prawdopodobieństwem mogą zdać egzamin państwowy za pierwszym razem niż tacy, którzy muszą przygotowywać się do niego na własną rękę. Firmy transportowe z Podbeskidzia mogą na przykład sprawdzić ofertę miejscowego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego (http://odzczechowice.pl/kursy-oferta/), który ma długoletnie doświadczenie w organizowaniu takich kursów i wysokie wyniki.