Wzrost roli sektora usług

Gospodarka krajów rozwiniętych w coraz mniejszym stopniu oparta jest na przemyśle, zaś w coraz większym stopniu na sektorze usług. Fabryki wytwarzające konsumowane na co dzień przez mieszkańców krajów rozwiniętych produkty są zlokalizowane w tych miejscach kuli ziemskiej gdzie koszt ich wytworzenia jest mniejszy, zaś zwykle jednym z największych kosztów jest koszt pracy ludzkiej, która w państwach rozwiniętych jest zdecydowanie droższa niż w państwach rozwijających się. U podłoża wytwarzania tych produktów w nowoczesnych, skomputeryzowanych i nieraz również zrobotyzowanych fabryk leży myśl techniczna, która ma swoje źródło z reguły w krajach, z których pochodzą korporacje posiadające swoje fabryki rozsiane po całym globie.

Handel - przykład sektora usługowego

sklep wielkopowierzchniowy

Przenoszenie wytwórczości do krajów rozwijających się budzi obawy o miejsca pracy w państwach rozwiniętych, ale i tak gospodarka tych państw przekwalifikowuje się na świadczenie usług, od tych najprostszych do wysoko wyspecjalizowanych, bowiem jest to działalność która ma zwykle indywidualny charakter i musi być prowadzona możliwie blisko rynku docelowego. Nie sposób sobie przecież wyobrazić pracę fryzjera czy piekarza na odległość tysięcy kilometrów. Na rynku usług duże znaczenie odgrywa dystrybucja produktów wytwarzanych przeważnie za granicą.

Handel w dużej mierze opiera się jednak na bezpośrednim kontakcie z konsumentem. Trudno wszak sobie wyobrazić by sklepy detaliczne na własną rękę sprowadzały z zagranicy towary, którymi handlują. Zatem pokazuje się jak ważną funkcję w cyklu dystrybucji towarów pełnią importerzy i hurtownicy. Do ich zadań należy rozprowadzenie sprowadzonej partii towaru do wszystkich sklepów rozsianych po całym kraju. Dla sklepu detalicznego hurtownia jest źródłem zaopatrzenia w oferowane klientom detalicznym produkty.

Dzięki hurtowniom sklepy detaliczne nie muszą utrzymywać dużych zapasów towaru gdyż ciężar ten biorą na siebie hurtownie. Nie trzeba przecież tłumaczyć, że koszt utrzymywania zapasów ma liczący się udział w ogólnej puli kosztów przedsiębiorstwa. Korzyść jest obopulna. Sklep może zamówić w hurtowni taką ilość towaru jaką przewiduje sprzedać. Hurtownia obniża swoje koszty ponieważ nie musi budować sieci sprzedaży detalicznej i współpracuje z mniejszą ilością odbiorców zamawiających większą ilość towaru (efekt skali).

Trendy w Polsce

Rozwój sektora usług w krajach rozwiniętych może odbywać się jedynie poprzez zwiększenie poziomu edukacji ludności. Prace w przemyśle wymagające mniejszych, nierzadko po prostu mechanicznie wykonywanych kwalifikacji, będą konsekwentnie wędrować do krajów rozwijających się. Polska jest krajem, w którym można także zaobserwować ten trend. Wprawdzie spora grupa osób pracuje u nas w przemyśle, jednak przeważnie są to montownie, składające gotowe produkty z dostarczonych z zagranicy komponentów. Sytuacja ta wynika z faktu iż poziom płac w Polsce wciąż jest niski w porównaniu z zachodnią Europą, natomiast Polska znajduje się blisko intratnych rynków zbytu i jest członkiem Unii Europejskiej co wiąże się z brakiem ceł i opłat jakie trzeba by uiszczać sprowadzając gotowe produkty z innych państw.