Charakterystyka palet transportowych

W przesyłce ładunków niejednokrotnie mamy do czynienia z produktami przeznaczonymi do obrotu detalicznego, jakie występują w małych opakowaniach pakowanych w znaczniejsze partie. Typowo są to zwyczajowo towary z branży spożywczej, kosmetycznej, RTV i AGD lub temu podobnych. Aby uprościć ich spedycję ładowane są one na palety, przez co załadunek i wyładunek takiej grupy ładunku przeznaczonej do transportu jest znacznie krótszy i łatwiejszy. Wykorzystując wózek widłowy można prędko i z małym wydatkiem sił załadować i rozładować samochód dostawczy w składzie.

Palety mają ustandaryzowane formaty, przez co wiemy jaki ładunek możemy przewieźć za jednym kursem. Najpowszechniejszym standardem palet z jakim się spotkamy jest typ palet euro (EPAL). Standardowa paleta euro ma wymiary 800 x 1200 mm. Palety euro posiadają wypalony znak z oznaczeniem standardu (zwykle EPAL). Oprócz pełnowymiarowych palet euro osiągalne są jeszcze mniejsze rozmiary, np. połówka palety euro o wymiarach 800 x 600 mm.

palety

Do użytku mogą zostać zatwierdzone wyłącznie takie palety euro, które dysponują należytymi certyfikatami i wytworzone zostały ze spełnieniem należytych mechanizmów wytwarzania. W szczególności do transportu produktów konsumpcyjnych palety euro muszą mieć certyfikat IPPC-ISPM15 (tzw. palety fitosanitarne). Określa on m.in., iż paleta została poddana w trakcie wytwarzania procesom usuwającym wszelkie drobnoustroje, które mogły tkwić w drzewie zużytym do produkcji. Odbywa się to np. przez suszenie drzewa w dość wysokiej temperaturze.

Palety euro mogą być bez problemu wykorzystywane wielokrotnie, co ma niebagatelny wpływ na środowisko przyrodnicze. Zużyte palety z drewna należy zutylizować z utrzymaniem dopuszczalnych reguł, tj. przesłać do firmy recyklingowej. Przekazując palety do odzysku dostaniemy certyfikaty poświadczające przekazanie odpadu DPO lub poświadczające odzysk oraz przetwarzanie (DPO i DPR).